ابعاد کیفیت خدمات در رستوران ارکیده

1397/06/26 در ساعت 10:00:00

کیفیت خدمات یک فاکتور کلیدی موفقیت برای رستوران هاست.مسلما دانش مربوط به نهادینه سازی و سنجش کیفیت خدمات رستوران اهمیت بسیاری دارد. مدل کیفیت خدمات پیشنهادی مجموعه رستوران های ارکیده از هشت بعد تشکیل شده است،که شامل دو بعد کیفیت خدمات یعنی مدت زمان انتظار و کیفیت غذا و یک بعد کیفیت خدمات اسلامی یعنی

ابعاد کیفیت خدمات در رستوران ارکیده

این مدل پیشنهادی هم چنین شامل دو بعد کیفیت محیط نیز می باشد که از دو بعد عمومی کیفیت خدمات یعنی محیط فیزیکی و یک بعد کیفیت خدمات اسلامی یعنی محیط فیزیکی اسلامی تشکیل شده است.

بنابراین، مدل پیشنهادی از سه بعد کیفیت تعاملی تشکیل شده است که شامل دو بعد عمومی کیفیت خدمات یعنی شامل پرسنل و جریان کار است و بعد کیفیت خدمات اسلامی یعنی مهارت های مربوط به رستوران داری اسلامی می باشد.

از این منظر مجموعه رستوران های ارکیده برپایه اصول این مدل پیشنهادی تمامی ابعاد را از سال ها پیش در چارت کاری و عملیاتی خود قرارداده و توانسته ابعاد کیفیت خدمات خود را بهبود بخشد.

به عنوان مثال جهت رضایت هرچه بیشتر مشتریان گرامی مدت زمان انتظار را به حداقل زمان ممکن کاهش داده و کیفیت غذاها را به بهترین حالت ممکن مطابق استانداردهای بین المللی افزایش داده است، رعایت شئونات اسلامی و طبخ غذاهای حلال نیز از جمله مهم ترین فاکتورهای کلیدی موفقیت در مجموعه رستوران های ارکیده می باشد. وجود نمازخانه و ساخت عمارت ها برطبق ساخت و ساز ایرانی اسلامی در تمامی شعب نیز بر بهینگی شرایط فیزیکی و محیطی افزوده است جریان کاری با بهبود روحیه تیمی و تقویت آن قوت روز افزونی یافته و پرسنل، توانایی ها و قابلیت هایشان نیز از وجوه قابل ملاحظه در رستوران داری به سبک ارکیده می باشد.

درانتها باید گفت می توان با رعایت تمامی فاکتورهای رستوران داری موفق به نتایج قابل توجهی که رضایت مشتریان در اولویت آن هاست دست یافت.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%