رویکرد مشتری مداری رستوران ارکیده

1397/07/02 در ساعت 00:00:00

با رویکردی مقایسه ای ، رستوران ها باید مشتری محور باشند . شناسایی نیازهای مشتری ها که منجر به رضایت آنها و افزایش حفظ و نگهداری آنهاست از اهیمت بالایی در رستوران داری برخوردار است .

رویکرد مشتری مداری رستوران ارکیده

با رویکردی مقایسه ای ، رستوران ها باید مشتری محور باشند . شناسایی نیازهای مشتری ها که منجر به رضایت آنها و افزایش حفظ و نگهداری آنهاست از اهیمت بالایی در رستوران داری برخوردار است . یک سرویس کامل رستوران که شامل یک محیط سرو غذای گسترده متنوع است . سه مشخصه کلیدی برای رضایت همه مشتریان در رستوران که منجر به تکرار حمایت ها و پشتیبانی آنها در غذا هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ امنیت و محیط فیزیکی بیرونی و درونی و سرویس رستوران می شود . پژوهش ها نشان داده اند که مشتریان از لحاظ آمارگیری شخصیتی که اساسا بر پایه جنسیت ، سن ، قالب الگوی رفتاری ، توقع و رضایت در انتخاب رستوران ها سلایق متفاوتی نیز دارند.نتایج این پژوهش ها در رابطه با سن ، جنسیت و شهر گسترش پیدا کرده است . مطالعات تایید می کنند که الگوهای متفاوتی در آنالیز شهرها وجود دارد . نحوه سرویس دهی غذا و طعم و مزه غذاها آیتم های مهمی هستند که در بین همه طبقه بندی های سن ، جنسیت و شهر قابل ملاحضه اند .برای آنالیز بقیه متغیرهای وابسته یعنی متغیرهای بیرونی و درونی وابسته اعم از محلی امن و راحت برای نشستن مشتریان ، سن و طبقه آنها مورد بررسی قرار می گیرند.

PCA  ( اقدام اصلاحی سریع ) و گسترش آن در رستوران برای عناصر امکانات ، دیزاین ، ظاهر رستوران ، کیفیت غذا و سرویس در خور اهمیت قرار گرفته اند.

در مجموعه رستوران های ارکیده در وهله ی اول تمامی مولفه ها مورد بررسی قرار گرفته ودر مطالعاتی گسترده طی سالها همراه با تحقیقات و آزمون و خطاها رشد سازمانی قابل توجهی پیدا کرده است و نهایتا با رویکردی متفاوت در زمره رستوران داری نوین با حفظ اصالت و سنت ایرانی اسلامی قرار گرفته است .  

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%