بار ديگر زوج موفق حيايى و گلزار در كنار هم با "ساخت ايران ٢"

1396/12/19 در ساعت 14:32:27

پس از موفقیت مجموعه ساخت ايران ١ سازندگان اين سريال بعد از ٦سال تصميم به ساخت سرى دوم از اين مجموعه با اضافه شدن ستاره هاى سرشناس گرفتند.

بار ديگر زوج موفق حيايى و گلزار در كنار هم با "ساخت ايران ٢"

پس از موفقیت مجموعه ساخت ايران ١ سازندگان اين سريال بعد از ٦سال تصميم به ساخت سرى دوم از اين مجموعه با اضافه شدن ستاره هاى سرشناس گرفتند. مراسم معرفی سری دوم سریال در شعبه آرژانتین مجموعه رستوران های ارکیده برگزار گردید.

رستوران ارکیده شعبه آرژانتین (تعداد)
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%