آیا حذف یکی از وعده‌های غذایی کمکی به لاغر شدن می‌کند؟