۷ فوت کوزه‌گری برای تهیه چلوکباب کوبیده از نوع حرفه‌ای