آیا کرونا از غذا منتقل می‌شود؟ +دستورالعمل‌های سازمان جهانی بهداشت