آیا می‌دانستید بهترین کباب شاندیز در تهران هست نه مشهد؟!