منقل و زغال را آماده کنید تا کباب‌های آماده پخت ارکیده برسد!