کجا تولد بگیریم؟ بهترین کافه برای برگزاری تولد دسته‌جمعی و دو نفره