نحوه تمیز کردن سینی فر با ۵ روش و امتیازدهی به کارایی این روش‌ها