دمنوش زنجبیل: دشمن ویروس‌ها + معرفی کافه برای سفارش نوشیدنی ‌های مختلف