فرانچایز رستوران های ارکیده، پلی به تحقق رویای کسب‌وکار شخصی