نوشیدنی‌های مخصوص ماه رمضان برای رفع تشنگی و شاداب نگه داشتن پوست