طرز تهیه بهترین باقالی پلو با گردن شهریار برای مجالس شهریاری!