طرز تهیه جوجه کباب فسنجونی و رازهای ترد شدن آن از زبان سرآشپز شمالی!